Press | SoBo Community in Infinitum

 

"Selv om økonomien nødvendigvis ikke tillater det, er det kvinner i aldersgruppen 20 til 30 år som skårer høyest, og bruker uhorvelige mengder penger på kjøp av nye klær."

 

Read more about how one of the first SoBo Parties went and what Infinitum wrote about the concept: http://infinitummovement.no/anjali-onsker-a-endre-kvinners-kjopetrang/